http://waze.to/hsvbfw5udk


לידו כנרת בע"מ ספינות, מסעדות ואירועים על המים לחברת לידו כנרת הוענק בשנת היובל של מדינת ישראל התואר הנכסף "תיירן היובל" על קידום ופיתוח התיירות לישראל וביצור כלכלת המדינה הלידו - שכיית חמדה, חלקת אלוהים קטנה על הכנרת המשמשת מוקד משיכה לתיירים מכל קצוות תבל וישראל המגיעים אל הלידו להתענג על ארוחה משובחת באחת ממסעדות היוקרה שלו : דקס, הפגודה או הבית ולהפליג אל האושר על יאכטה רומנטית לאור שקיעה או זריחה